ԿԱՊ և ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

«Բոնդյուել Ղազախստան» ՍՊԸ
050000, ք. Ալմաթի, Մեդեուսկիյ շրջան, Կունաեւի փող., 77, Բիզնես կենտրոն «Parkview Office Tower»

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Բոնդյուել-Կուբան» ՍՊԸ
107140, ք․ Մոսկվա, Վերխնյայա Կրասնոսելսկայա փող․, շ. 3, շին. 2, հարկ 3, «Կրասնոսելսկի» բիզնես կենտրոն
«Բոնդյուել-Կուբան» ՍՊԸ-ի առանձնացված ստորաբաժանում ք․ Տիմաշևսկ
352700, Կրասնոդարի երկրամաս, ք. Տիմաշևսկ, Պրոմիշլեննայա փող., տ. 6
«Բոնդյուել-Կուբան» ՍՊԸ-ի առանձնացված ստորաբաժանում ք․ Բելգորոդ
309 290, Բելգորոդի մարզ, ք. Շեբեկինո, Վատրոսովի փող․, տ. 9Ա

Ավելին կայքում