Քաղաքականություն և ընթացակարգեր

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՎԵԼԱԿԵՐՊԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԳԻՐՔ

Բիզնես էթիկայի կանոններ, որոնց պահպանումը պարտադիր է բոլոր աշխատակիցների համար
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՎԵԼԱԿԵՐՊԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԳԻՐՔDOCX, 34 KB

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ և ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Մատակարարների մանրակրկիտ ընտրությունը ընկերության առաջնահերթություններից մեկն է և հիմք է հանդիսանում կայուն զարգացման համար: Կանոնագրքի պահանջները տարածվում են բոլոր մատակարարների և նրանց գործընկերների վրա
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ և ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ DOCX, 45 KB

ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՑ Է ԲՈԼՈՐ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Անվտանգ վեբ-հարթակը թույլ է տալիս հավաքել հնարավոր խախտումների մասին հաղորդագրություններ աշխատակիցներից և մատակարարներից: Համակարգը երաշխավորում է ազդարարողների պաշտպանությունը և բոլոր հաղորդագրությունների պարտադիր մշակումը
ազդարարման համակարգը բաց է բոլոր շահագրգիռ կողմերի համարDOCX, 13 KB

ՆՎԵՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության անունից գործող ցանկացած աշխատակից պարտավոր է հաշվի առնել այն կանոնները, որոնք վերաբերում են բիզնեսի նվերներին, հրավերներին և հյուրընկալության նշաններին
ՆՎԵՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆDOCX, 73 KB
Կապվեք մեզ հետ

Ավելին կայքում