Համ, որը սահմաններ չունի

առողջ

Վտանգը, ինչպես նաև աշխարհի գլոբալացումը, ամբողջ հասարակության սնվելու վարքագծի համախմբումն է:

fast food nutrition guide

Կյանքի զարգացող արագության պատճառով Հյուսիսային Ամերիկայում սկիզբ առած սնվելու սովորույթներն ավելի ու ավելի մեծ տարածում են գտնում աշխարհի շատ երկրներում:

Ամբողջ աշխարհում  ավելանում է այն երկրների թիվը, որտեղ կյանքի արագ զարգացումն ավելի ու ավելի հանրաճանաչ է դարձնում Հյուսիսային Ամերիկայում սկիզբ առած սնվելու սովորույթները:

Հյուսիս-ամերիկյան սնման մոդելը հիմնված է սնվելու ավանդական եղանակից հրաժարվելու և սննդի ընդունման միջև ընկած ժամանակահատվածներում պատրաստի կամ արագ պատրաստվող նախուտեստների օգտագործման վրա:  Սա բերում է սրճարաններում ու արագ սննդի ռեստորաններում առաջարկվող վերամշակված նախուտեստների, ինչպես նաև սոդայաջրի և գազավորված ըմպելիքների ավելի մեծ կիրառության: Սնվելու այս եղանակը զգալիորեն կրճատում է մեր կյանքի հավանական տևողությունը:

, ,