Նրանք ծիծաղում էին իր քթի վրա

գեղեցիկ

Սիսեռը փիլիսոփայության մեջ:

chickpeas nutritional value
Ի՞նչ ընդհանրություն կա Սիսեռոյի և սիսեռի միջև: Ենթադրվում է, որ Սիսեռոն իր անունը ստացել է իր քթի և սիսեռի սերմի միջև նմանության պատճառով:
,