Սափրիչի թիթեղի պես սուր

համեղ

Գոյություն ունի պղպեղի կծվության աստիճանի չափման միջոց:

warming spices for cooler days
Սկովիլլի չափման աղյուսյակը՝ հատուկ սանդղակ պղպեղի կծվության աստիճանն որոշելու համար, գոյություն ունի 1912 թ-ից:
,